2021 Begint de kentering, en zorgen we voor de planeet en natuur zoals voor ons eigen huis. SDG nummer 12, duurzame consumptie en productie, geeft ons richting en wijst ons op de grenzen. Kate Raworth’s doughnut leert ons welke de grenzen zijn waar we ons moeten aan houden in het huishouden van onze planeet. De Vlaamse regering formuleert de ambitie om tegen 2030 een volledig circulaire economie te worden. We moeten op zoek naar nieuwe manieren van consumeren en produceren.

Als we inzetten op gedeeld gebruik voor de producten die we maar af en toe nodig hebben, dan kunnen we onze materialen voetafdruk halveren. Er zijn reeds heel wat vormen van gedeeld gebruik die bewezen hebben goed te werken. Veel bedrijven huren materiaal die ze maar even nodig hebben bij een verhuurbedrijf. Buren lenen tuingerief, een reisgids, een kruiwagen met elkaar. De laatste 10 jaar kwamen echter heel wat nieuwe vormen van gedeeld gebruik opduiken mede dankzij de digitalisering. De platformen zorgen voor een veel lagere transactie kost waardoor de huurprijs concurrentieel wordt met de koopprijs.

Nu is het moment gekomen om alle betrokken partijen bijeen te brengen en ervoor te zorgen dat deze circulaire oplossing voor ons materiaalverbruik ernstig genomen wordt. We bestuderen de knelpunten en formuleren doelstellingen om een gelijk level playing field te creëren op basis van de reële impact van ons materiaal verbruik.

! Wilt u ook deel uitmaken van deze Green Deal? Vul dan volgende interesseverklaring in, dan kijken we samen met u hoe wij u kunnen helpen.


Co-Creatieve dialoog – Green Deal

Op 7 juni 2021 van nodigen we alle knappe knoppen die begaan zijn met de Green Deal uit om de verschillende thema’s van de green deal met ons te bespreken. Waarom deelnemen? Vanuit de ervaring met ons deelplatform en de onderzoeken die we voerden destilleerden we onze doelstellingen en identificeerden we drempels. Deze willen we nu door jullie laten challengen.

We willen samen met jullie het ambitie niveau bepalen en de green deal vorm geven. Ongetwijfeld zagen we nog heel wat drempels en potentieel over het hoofd, waar jij ons vast bij kan helpen. Zou je graag je steentje willen bij dragen binnen deze co-creatieve dialoog?

Schrijf je dan nu in via deze link.


Webinar Green Deal – Huren en Lenen

Op 1 april zal vwz WijDelen een webinar organiseren over de Green Deal – Huren en Lenen. Deelplatformen, gereedschapsbibliotheken, burgerinitiatieven zoals geefpleinen… tonen aan dat onze samenleving de afgelopen jaren zocht naar verschillende manieren om duurzamer om te springen met materialen.

WijDelen vzw wil een stap verder gaan en werkt aan een grootschalig co-creatie project: de ‘Green Deal: Huren en Lenen’. Samen met verhuurbedrijven, deelplatformen, producenten, overheden en burgerinitiatieven wil WijDelen inzetten op het vergroten en verduurzamen van de huur- en leenmarkt.

Om dit initiatief nog meer kracht bij te zetten, organiseert WijDelen op donderdag 1 april 2021 van 11u30 tot 12u30 een webinar op. Verschillende sprekers vertellen daar waarom huren en lenen een hefboom kan zijn voor de circulaire economie.

PROGRAMMA WEBINAR

  • Waarom huren en lenen een hefboom is voor de circulaire economie? – Brigitte Mouligneau, Vlaanderen Circulair
  • Green Deals als instrument van verandering – Arne Daneels, Vlaamse overheid- Departement Omgeving
  • Wil je meewerken aan de Green Deal Huren en Lenen? – Lieven D’Hont, WijDelen vzw
Inschrijven kan gratis via onderstaande knop:

De Green Deal in ’t kort

Via deze green deal willen wij bedrijven, overheden en burgers in Vlaanderen stimuleren en ondersteunen om de omslag te maken van bezit naar gebruik van producten. We willen van het huren en lenen van producten voor tijdelijk gebruik een nieuwe gangbare praktijk maken. 

Hiermee draagt deze Green Deal op een concrete manier bij aan de omgevings en klimaatdoelstellingen van de Vlaamse en Federale overheid. Efficiënter omgaan met producten betekent immers een rechtstreeks impact op het verminderen van onze vervuiling en C02 uitstoot. 

Alle ondertekenaars engageren zich elk tot meerdere acties zoals bewustmaking en promotie, het oplossen van verzekeringsvraagstukken, pilootprojecten en het verduurzamen van de reeds bestaande verhuurmarkt. De ondertekenaars zijn een mix van overheden, burgerinitiatieven, verhuurbedrijven, digitale platformen, producenten, kennisinstellingen en middenveldorganisaties. 

Knelpunten

Productgamma vernieuwt te snel

✓ Huren is administratief complex en duur 

✓ Consument ziet veel drempels: administratie, waarborg, …

✓ Fiscale stimuli ontbreken 

✓ Huren en lenen is niet gekend als alternatief voor kopen

Waarom?

✓ Huren en lenen heeft heel wat circulaire elementen in zich, goeie
vertrekbasis

✓ Huren en lenen van kwalitatief materiaal vermindert schadelijke
uitstoot, vermindert de druk op schaarse grondstoffen en is
energiezuiniger dan het bezit van apparatuur.

✓ Rechtstreekse bijdrage aan doelstellingen die de Vlaamse en
Federale overheid zich stelt.

Doelen?

  1. VERGROTEN

✓ Verhuur omzet vergroten

✓ Experimenteren met Circulaire verhuur modellen en digitalisering

✓ Overheid geef het goede voorbeeld

✓ Administratieve en juridische barrières definiëren, opportuniteiten exploreren

✓ Perceptie wijzigingen tov huren en lenen

2. VERDUURZAMEN

✓ Circulaire productie

✓ Levensduurverlening en sluiten materiaal kringlopen

3. VERENIGEN

✓ Bestaande huursector

✓ Lerend Netwerk


Voelt u zich geïnspireerd om uw steentje als producent, burger of overheidsinstantie bij te dragen? Vul dan onderstaande link in om in contact te komen met ons, dan kijken we samen verder hoe u kunt bijdragen tot een duurzame deeleconomie.