Kennismakings gesprek: Op basis van dit gesprek bezorgen we je een voorstel hoe de samenwerking er zou kunnen uitzien.

Workshop 1:

 • Customer journey,
 • Mapping van stakeholders,
 • Benchmarking prijs,
 • Verzekeringen en risico’s,
 • Deelbaarheid en Deeldiensten bepalen.

Test: Start test verhuurperiode van minimum 3 maanden

Workshop 2:

 • Markteting en promo
 • Technische aspecten, o.a. tracking 
 • Vereisten op vlak van transport, onderhoud, reiniging, refill

Rapport

 • Leerlessen,
 • Klantervaring,
 • Prijszetting,
 • Logistieke ervaring,
 • deelbaarheid
 • Deeldiensten,