Peerby is een peer-to-peer netwerk. De basis waarop de relatie tussen ‘naasten’ zich baseert, bestaat uit gelijkwaardigheid. Deze gelijkwaardigheid is de belangrijkste waarde en het vertrekpunt van waaruit Peerby te werk gaat. Dit platform maakt geen onderscheid in zijn gebruikers. Toch merken we dat enkele peers uit de boot vallen. Dit zijn onder andere maatschappelijk kwetsbare burgers. Met het project ‘Peerby voor iedereen’ willen we hen tegemoet komen door uit onze bubbel te treden. Aan de hand van De Deelkast – een laagdrempelig initiatief – hopen we de brug naar hen te slaan. 

Peerby voor iedereen

Hallo, ik ben Eva en loop momenteel stage binnen Peerby. In het kader van mijn opleiding sociaal werk ben ik bezig aan een project: De Deelkast. Om jullie een idee te geven van de achterliggende motivatie, wat dit precies inhoudt; dit verslag. Veel leesplezier!

Hier meer over te weten komen? Lees dan zeker verder…

  • Waarom ‘voor iedereen’?

Onze maatschappij bestaat uit heel wat bubbels. Peerby bevindt zich ook in zo’n bubbel. 

Het platform bereikt namelijk vooral blanke hoogopgeleide tweeverdieners die gemiddeld 35 zijn. Omdat Peerby toegankelijk wil zijn voor iedereen zal het uit zijn bubbel moeten treden en andere bubbels tegemoet komen. Eén daarvan bestaat uit maatschappelijk kwetsbare burgers. Een onderzoekje binnen Peerby wees uit dat deze medeburgers nog weinig gebruik maken van het online platform. Dit heeft te maken met het feit dat er heel wat drempels worden ervaren. Bijvoorbeeld: de hele werking is digitaal, men durft de vraag niet te stellen ‘iets uit te lenen’ of vind de kost te hoog. 

Om een hand uit te reiken naar deze ‘bubbel’ zijn startten we het project Peerby voor iedereen. Hierbinnen willen we werken rond inclusie. Zo zijn we op zoek gegaan naar de meest laagdrempelige manier van Delen. Uiteindelijk kwamen we op het idee van de Deelkast terecht. 

  • Wat is een Deelkast?

“Mensen hebben veel materiaal in huis die ze maar zelden gebruiken” Met deze vaststelling kwam Peerby op het idee een Deelkast op te richten. Zit jij thuis ook met materiaal dat je niet veel gebruikt? Of heb je af en toe iets nodig, maar weet je niet goed of je dit wel wilt kopen? Kom er zelf iets inleggen of kijk wat je kan gebruiken.

Met dit nieuwe project willen we mensen aanmoedigen materiaal te delen met elkaar. Iedereen is welkom in de garage van Buurtcentrum De Vaart

  • Voor wie is de Deelkast?

De Deelkast staat open voor iedereen die er iets wil achterlaten of uitlenen. Met dit lokaal & tastbaar initiatief  wil Peerby mensen inspireren om meer te delen. Mensen hebben namelijk veel materiaal in huis. Maar wordt dit ook altijd gebruikt? De ervaring leert ons van niet. Daarom is De Deelkast een oplossing om zelden gebruikt materiaal, dat in huis ligt, terug nieuw leven in te blazen. 

  • Troeven van de kast

De Deelkast heeft meerdere voordelen. Ten eerste is materiaal van elkaar uitlenen gratis. Als tweede hopen we dat deze Deelkast een ontmoetingsplek wordt. Door van elkaars materiaal gebruik te maken doe je de ander een plezier en ervaar je zelf ook voldoening. Het derde voordeel ligt in het feit dat het delen van materiaal ecologisch is. Het materiaal wordt langer en meer gebruikt waardoor mensen minder overgaan tot het aankopen van nieuw materiaal. Als we telkens nieuw materiaal kopen moet er namelijk meer geproduceerd worden. Dat stoot enorm veel uit. Daarom wil Peerby zijn bijdrage leveren aan het probleem van overconsumptie.

  • Belangrijk te weten

Een paar waarden waar we belang aan hechten zijn vertrouwen, netheid en zorgvuldigheid. We gaan ervan uit dat mensen het geleende materiaal komen terugbrengen. Er is veel vertrouwen en daardoor geloven we dat dit systeem kan werken. Mensen zijn geneigd zorg te dragen voor elkaar spullen. Ook hier hoopt Peerby dat het teruggebrachte materiaal zich in een even goede staat bevindt als voordien. Ten slotte is het belangrijk, dat je iets achterlaat wat je zelf ook graag zou willen hebben. 

Binnenkort nodigen we alle bewoners van Gentbrugge en Ledeberg uit een kijkje te nemen in Buurtcentrum De Vaart. Dat is waar De Deelkast zal komen te staan: in de garage van het buurtcentrum.

  • Waarom vertrouwen als basis?

Vertrouwen is de basis waarop het systeem van De Deelkast steunt. Daarom is Peerby op zoek naar elementen die het vertrouwen kunnen ondersteunen. Onder andere ‘het zelfbeheer’ van De Deelkast kan hiertoe bijdragen. Aan de hand van voorbeelden als ‘Lisa leent een hamer van Ahmed’ willen we het gebruik heel persoonlijk te maken. 

  • Oproep naar alle Gentbruggenaren

Om af te sluiten doet Peerby een oproep naar alle Gentenaren. Iedereen die materiaal uit de volgende categorieën heeft liggen en wil bijdragen tot de Deelkast is welkom!

We geven hier alvast een paar voorbeelden ter inspiratie. 

Check ook eens de instagram / facebook – pagina van De Deelkast